Priser



1. Med henvisning fra din læge

Har du en henvisning fra din læge, udgør egenbetalingen pr. konsultation, efter fradrag af tilskuddet fra sygesikringen: Første samtale koster 462,42 kr. og de efterfølgende samtaler koster 385,59 kr.

Er du medlem af sygeforsikringen Danmark, yder de herudover et tilskud på 200 kr. pr. konsultation.


2. Uden henvisning

Hvis du selv skal betale hele honoraret er prisen 1.150 kr. pr. konsultation. Ved parterapi afsættes 90 min., og prisen er 1.650 kr. pr konsultation. Er du medlem af Danmark i minimum gruppe 5, kan du modtage 24 konsultationer med 300 kr. i tilskud hos en af vores autoriserede psykologer.


Vær opmærksom på, at mange har forsikringer gennem arbejde eller fagforening, der evt. kan anvendes ved behov for psykologhjælp.


Betaling sker med MobilePay eller ved regning fremsendt pr mail efter hver samtale med mindre andet er aftalt.




Flere praktiske informationer



Samtalerne er normalt af en varighed på 50 minutter, parsamtaler dog 90 minutter.

Samtaler via sygesikringen er dækket af en særlig overenskomst og er derfor på 45 min. Sygesikringsbevis skal medbringes.


Vi har naturligvis tavshedspligt vedr. alt, hvad der omhandler samtaleforløbet. Vi fører journal over samtalerne, men der går ingen oplysninger fra vores journal uden, at vi først har fået skriftlig tilladelse fra dig. Dog er vi forpligtet til altid at give din læge besked, når du afslutter et samtaleforløb, som lægen har lavet en henvisning til.