ICDP Uddannelser

Institut for Relationspsykologi er certificeret udbyder af de meget efterspurgte ICDP uddannelser rettet specifikt mod forskellige faggrupper.


ICDP er en forkortelse for International Child Development Programme, og er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udviklet af de norske professorer i psykologi Karsten Hundeide og Henning Rye. ICDP har som grundtanke, at man bedst hjælper børn ved at gøre omsorgsnetværket stabilt og udviklingsstøttende.

Der er fokus på samspillet mellem omsorgsperson og barn, og det grundlæggende formål er at reaktivere og bevidstgøre omsorgsgiverens medfødte ressourcer og evner til understøttende samspil.

Samme grundtanke gør sig gældende, når den, der skal have hjælp, ikke er et barn, men et ungt menneske, en voksen eller en ældre person. ICDP uddannelserne er derfor også aktuelle for personer, der arbejder med voksne og ældre.


På uddannelsen arbejder du med ICDP i form af 8 samspilstemaer, som er et konkret værktøj til forandring og udvikling af din pædagogiske praksis. Gennem uddannelsen kvalificerer du dig til at arbejde relations- og ressourceorienteret, og du gennemgår samtidig en personlig udvikling, der får betydning for dig både som professionel og som privatperson.

Når du gennemfører vores uddannelse, bliver du ICDP-certificeret.


ICDP Uddannelserne er modulopbyggede og består alle af 6 kursusdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. Hvert modul afvikles gennem en 6 måneders periode.