Terapi med lægehenvisningJeg har siden 2005 kunnet tilbyde terapi med lægehenvisning.

For at få en lægehenvisning skal du kontakte din læge og anmode om at få en henvisning til psykolog. Det er lægen, der vurderer, om du er berettiget til en henvisning. Herefter skal du kun selv betale 1/3 af vores honorar, og du kan endda få yderligere tilskud fra Danmark, hvis du er medlem her. Der kan ydes tilskud op til 12/24 konsultationer. En konsultation har en varighed af 45 minutter. Følgende hændelser giver i samarbejde med lægen mulighed for en henvisning:

 • • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • • trafik- og ulykkesofre
 • • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • • pårørende ved dødsfald
 • • personer, der har forsøgt selvmord
 • • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

 • Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år
 • Unge mellem 18 og 24 år kan få gratis psykologbehandling mod let til moderat angst og depression.